เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

 

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 203 หมู่ที่ 20 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร.053-528200, 053-528012, 053-528320 โทรสาร. 053-528022 @ E-mail : makhueajae@gmail.com